Nhang nụ trầm hương thiên nhiên loại 1

200.000 

  • Thành phần 100% tự nhiên.
  • Thời gian đốt từ 20-25 phút một nụ.
  • Khói nhang mùi trầm hương truyền thống được lưu giữ
  • Ít khói, không cay mắt rất an toàn cho không gian sống của gia đình
  • Ngồi thiền với khói hương trầm Hà Tú Linh không gây khó thở, thư giãn tinh thần rất tốt