Nhang cây trầm hương thiên nhiên loại 2

600.000 

  • Thành phần 100% tự nhiên
  • Khói nhang mùi trầm hương truyền thống được lưu giữ
  • Ít khói, không cay mắt rất an toàn cho không gian sống của gia đình
  • Ngồi thiền với khói hương trầm Hà Tú Linh không gây khó thở, thư giãn tinh thần rất tốt